Proprietatea Conținutului:

Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al RO ACCOUNTS SRL („RO ACCOUNTS”), cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a RO ACCOUNTS sau a partenerilor RO ACCOUNTS.

Termeni și condiții:

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și RO ACCOUNTS sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări Condițiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie să utilizați website-ul, conținutul sau serviciile sale.

La momentul înscrierii se încheie un contract și o factură între RO ACCOUNTS și beneficiar, iar livrarea serviciilor (cursurilor de formare profesională) se face prin intermediul platformei agreate de furnizor (Ro Accounts). Momentul începerii cursurilor este afișat pe fiecare pagina de curs din prezentul site și este orientativă.  Plata se face în contul care se regăsește în contractul și factura furnizate la înscriere în termenele prevăzute în contractul menționat. Acestea se trimit fie prin e-mail, fie prin modalitatea de livrare dorită de beneficiar, modalitate care se stabilește împreună cu furnizorul la momentul încheierii documentelor menționate mai sus.

Încetarea contractului se realizează prin acordul de voință al ambelor părți. Cererea de încetare a contractului încheiat se face în baza unei cereri trimise la contact@cursurionlinesibiu.ro (datată și semnată de către beneficiar) cu termen de cel puțin 15 zile înaintea datei de începere a cursului contractat, iar sumele plătite de către beneficiar vor fi restituite în contul furnizat de către acesta în termen de 10 zile lucratoare de către furnizorul de formare profesională. În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forţă majoră acesta va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puţin de 10% din valoarea acestuia.

Modificarea Termenilor și Condițiilor:

RO ACCOUNTS are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile mentionate in Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site.

Limitarea răspunderii:

RO ACCOUNTS și afiliații săi, funcționarii, directorii, angajații, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzători pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

RO ACCOUNTS nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau a descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție:

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.