Descrierea meseriei

Cursul  de specializare în meseria de Cadru Tehnic PSI este conceput pentru a furniza participanților cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a desfășura activități specifice domeniului protecției și siguranței împotriva incendiilor. Cursul acoperă aspecte legate de prevenirea incendiilor, gestionarea situațiilor de urgență, echipamentele și tehnologiile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și rolul și responsabilitățile unui cadru tehnic PSI

Principalele teme abordate în curs includ:

  1. Principii fundamentale ale protecției și siguranței împotriva incendiilor:

 Termeni si expresii specifice apararii impotriva incendiilor – ardere; inflamabilitate; sarcina termica; densitate la sarcina termica; reactie la foc; rezistenta la foc; compartiment de incendiu; cladiri inalte si foarte inalte; incaperi cu aglomerari de persoane; sali aglomerate s.a.

2.     Echipamente și tehnologii de prevenire și stingere a incendiilor:

Dezvoltarea cunoștințelor tehnice privind echipamentele și dispozitivele de prevenire și stingere a incendiilor.

3.      Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor:

Analiza și identificarea riscurilor potențiale la locul de muncă și evaluarea impactului acestora asupra angajaților și a organizației. Elaborarea și implementarea măsurilor de prevenție și protecție necesare pentru minimizarea riscurilor și asigurarea unui mediu de muncă sigur.

4.      Monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor:

Dezvoltarea abilităților pentru echiparea si dotarea corespunzatoare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor în cadrul organizației.

5.   Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor:

Învățarea masurilor specifice de pregatire a incendiilor, de organizarea a interventiei de stingere a incendiilor si indicatoarele de securitate.

Cursul combină prelegeri, studii de caz, exerciții practice, simulări de situații de urgență și discuții interactive pentru a asigura o înțelegere aprofundată a subiectelor abordate.

Prin finalizarea cu succes a acestui curs, participanții vor fi pregătiți să își asume roluri cheie în echipa de protecție și siguranță împotriva incendiilor și vor contribui la asigurarea unui mediu sigur și protejat împotriva incendiilor.

Costul cursului este 700 lei, durata este de 4 saptamani, incepere din 𝟑𝟎 ianuarie 2024 de la ora 18:00.